щільність грунту

➞ Щільність грунту —  це маса грунту в одиниці об'єму, включаючи пори і повітря, що міститься в них. Цей показник важливий для оцінки властивостей ґрунту та використовується в різних галузях:

Будівництво

Визначення навантаження, що діє на одиницю об'єму ґрунту та не призводить до нестандартної усадки та деформації основи для проектування фундаментів.
Оцінка стійкості ґрунтових конструкцій (наприклад, насипів та укосів).
Контролює якість ущільнення ґрунту при будівництві доріг та аеродромів.щільномір у сільському господарстві

Сільське господарство

Оцінка придатності ґрунту для обробітку сільськогосподарських культур.
Визначення щільності ґрунту для вибору оптимальних методів обробітку ґрунту.
Контролює за ущільненням ґрунту, що може впливати на водо- та повітропроникність, а також на розвиток кореневої системи рослин.

Геологія

Вивчення властивостей ґрунту та ґрунтів у процесі геологічних досліджень.
Оцінка стійкості схилів та передбачення зсувів.
Аналіз ґрунтів для визначення їх придатності для різних інженерних рішень.

Визначення щільності ґрунту пенетрометром полягає у вимірюванні опору ґрунту запровадження зонда. Як користуватися? Пенетрометр є інструментом з наконечником певної форми, який вдавлюється в грунт з фіксованою швидкістю і зусиллям.

Процедура включає такі кроки:

 1. Підготовка ділянки для вимірювання та встановлення пенетрометра на поверхню ґрунту.
 2. Вдавлювання наконечника пенетрометра в ґрунт із контрольованою швидкістю.
 3. Реєстрація опору ґрунту на різних глибинах за допомогою датчиків.
 4. Аналіз отриманих даних та обчислення щільності ґрунту на основі показників опору.

Переваги використання пенетрометра 

Швидкість та ефективність: Пенетрометри дозволяють проводити вимірювання швидко та з мінімальними трудовитратами.

Точність: Сучасні пенетрометри оснащені високоточними датчиками, що забезпечують надійні та точні дані.

Портативність: Компактні розміри та простота у використанні дозволяють проводити вимірювання в польових умовах без необхідності забору зразків та транспортування їх до лабораторії.

Безперервні вимірювання: Можливість отримання безперервного профілю щільності на різних глибинах дозволяє більш точно оцінювати стан ґрунту.

Широкий діапазон застосування: Пенетрометри можуть використовуватися для різних типів ґрунтів, що робить їх універсальним інструментом у будівництві, сільському господарстві та геології.

Принцип роботи пенетрометра ґрунту

За допомогою пенетрометра визначають щільність ґрунту та інші механічні властивості. Як користуватися щільноміром ґрунту можна описати так:

Конструкція пенетрометра:як працює пенетрометр

 1. Наконечник (зонд): Найчастіше має конічну чи циліндричну форму. Розмір і форма наконечника можуть змінюватись в залежності від типу пенетрометра та специфіки вимірювань.
 2. Штанга: З'єднує наконечник із іншою частиною пристрою.
 3. Вимірювальний пристрій: Може включати механічні або електронні датчики для вимірювання опору грунту. Сучасні моделі часто оснащені цифровими дисплеями та датчиками тиску.

Процес вимірювання:

 • Пенетрометр встановлюється на поверхню ґрунту у точці вимірювання.
 • Наконечник пенетрометра вдавлюється у ґрунт із постійною швидкістю. Це може бути досягнуто вручну або за допомогою механічного пристрою.
 • У процесі вдавлювання наконечника вимірювальний прилад фіксує опір ґрунту. Опір визначається як сила, необхідна для вдавлювання наконечника певну глибину.
 • Отримані дані записуються або вручну або автоматично (у разі цифрових пенетрометрів). Часто результати вимірювань відображаються як графіка залежності опору від глибини.
 • Виміряний опір грунту аналізується визначення його щільності і характеристик міцності. Високий опір зазвичай вказує на добре ущільнений ґрунт, тоді як низький опір може вказувати на рихлість ґрунту або слабо ущільнений ґрунт.
 • На основі даних про опір та відомих кореляцій для конкретного типу ґрунту обчислюється його щільність.

Різновиди пенетрометрів ґрунту

Пенетрометри ґрунту бувають різних типів, кожен з яких призначений для конкретних умов та завдань. Основні різновиди пенетрометрів включають динамічні та статичні пенетрометри.

Динамічні пенетрометри

Динамічні пенетрометри працюють за принципом ударного на грунт. За допомогою механічного пристрою чи вручну створюється удар, який передається на наконечник пенетрометра. Вимірюється кількість ударів, необхідне вдавлювання наконечника певну глибину. Динамічні пенетрометри використовуються для оцінки щільності та міцності ґрунту в умовах, де статичні методи можуть бути менш ефективними.

Принцип роботи:

 1. Пенетрометр складається з ударного механізму (наприклад, молота) та наконечника.
 2. Наконечник пенетрометра вдаряється об ґрунт із певною силою та швидкістю.
 3. Вимірюється кількість ударів, необхідні досягнення заданої глибини.

Переваги:

 • Швидке вимірювання щільності ґрунту.
 • Ефективний для різних типів ґрунтів, включаючи тверді та щільні.
 • Компактність та мобільність.

Статичні пенетрометри

Статичні пенетрометри працюють за принципом постійного вдавлювання наконечника в ґрунт із постійною швидкістю та зусиллям. Вони використовуються для точного визначення щільності ґрунту та його механічних властивостей без динамічних ударних впливів. Статичні пенетрометри забезпечують більш точні та деталізовані дані порівняно з динамічними.

Принцип роботи:

 1. Наконечник пенетрометра повільно і поступово вдавлюється в ґрунт.
 2. Вимірюється опір ґрунту вдавлюванню на різних глибинах.
 3. Дані записуються для подальшого аналізу.

Переваги:

 • Висока точність та деталізованість вимірювань.
 • Можливість отримання безперервного профілю щільності ґрунту.
 • Найменший вплив зовнішніх факторів, таких як вібрації та удари.

Обидва типи пенетрометрів мають свої переваги та сфери застосування. Динамічні пенетрометри забезпечують швидке та ефективне вимірювання щільності ґрунту, особливо в умовах складних та твердих ґрунтів. Статичні пенетрометри пропонують більш точні та деталізовані дані, що робить їх кращими для геотехнічних досліджень та проектування будівельних конструкцій.

Проведення вимірювань щільності ґрунту пенетрометром Wile Soil: покрокова інструкція

З приладом Wile Soil можна визначити глибину розташування плужної підошви (щільного шару) до і після обробки грунту (щоб перевірити, чи залишилася проблема). У комплекті йдуть два наконечники: один діаметром 1,27 см для жорсткого ґрунту та інший діаметром 1,91 см для м'якого.
Інструкція Wile Soil:пенетрометр Wile Soil

1. Підготовка до вимірювання
Перевірка пристрою: Переконайтеся, що пенетрометр справний та повністю укомплектований. Якщо це необхідно, зарядіть або вставте батареї.
Вибір ділянки: Виберіть ділянку для вимірювань, яка є типовим зразком досліджуваної площі. Уникайте місць з камінням, корінням та іншими перешкодами.
2. Встановлення пенетрометра
Підготовка поверхні: Очистіть поверхню ґрунту від рослинності та сміття.
Вертикальна установка: Встановіть пенетрометр вертикально на поверхню ґрунту у точці вимірювання.
3. Вдавлювання пенетрометра
Початок вдавлювання: Натисніть на рукоятку або активуйте механізм вдавлювання (залежно від моделі) для початку вдавлювання наконечника в ґрунт.
Постійне зусилля: Застосовуйте постійне зусилля для рівномірного вдавлювання наконечника. Переконайтеся, що пенетрометр залишається вертикальним.
4. Реєстрація даних
Вимірювання опору: Пенетрометр вимірюватиме опір грунту при вдавлюванні. Сучасні моделі, такі як Wile Soil, мають цифрові дисплеї для відображення даних у реальному часі.
Запис показань: Записуйте показання опору різних глибинах (зазвичай через кожні 5 див).
5. Аналіз даних
Побудова профілю щільності: Використовуйте записані дані для побудови профілю щільності ґрунту. Це допоможе зрозуміти розподіл щільності на різних глибинах.
Інтерпретація даних: Порівняйте отримані дані з нормами та стандартами для визначення придатності ґрунту для конкретних цілей (наприклад, будівництво або сільське господарство).
6. Завершення вимірів
Виймання пенетрометра: Акуратно вийміть пенетрометр із ґрунту, уникаючи пошкоджень.
Очищення пристрою: Очистіть наконечник та штангу пенетрометра від ґрунту та бруду.
Зберігання: Зберігайте пенетрометр у сухому та захищеному місці.
Слідуючи цій покроковій інструкції, ви зможете провести точні вимірювання щільності грунту пенетрометром Wile Soil. Це дозволить вам отримати достовірні дані про стан ґрунту та зробити обґрунтовані висновки для подальших дій у будівництві, сільському господарстві чи геологічних дослідженнях.

Щільність ґрунту — таблиця

Гранулометричний склад Щільність ґрунту, г/см3
Дерново-підзолистий 1,35-1,65
Дерново-карбонатний 1,15-1,40
Лучний середньосуглинистий  1,15-1,30
Торф'яник низовий, ступінь розкладання торфу  35-40% 0,12-0,18
Ясно-сірий середньосуглинистий лісовий 1,03-1,40
Сірий лісовий середньосуглинистий 1,25-1,35
Темно-сірий лісовий середньосуглинистий  1,20-1,30
Чорнозем типовий середньосуглинистий 1,10-1,35
Чорнозем звичайний трудносуглинистий 1,10-1,25
Чорнозем південний: важкосуглинистий легкоглинистий 1,20-1,40
Темно-каштановий важкосуглинистий 1,25-1,35
Каштановий легкоглинистий 1,30-1,40

Застосування пенетрометрів у різних областях

Пенетрометри використовуються в різних областях для вимірювання щільності ґрунту та оцінки його механічних властивостей. Наприклад, у ландшафтному дизайні необхідне детальне планування з урахуванням щільності та міцності з'єднання мінеральних частинок ґрунту. Розглянемо докладно, як застосовують цей пристрій у різних сферах.

Сільське господарство

Застосування пенетрометрів у сільському господарстві спрямоване на оптимізацію обробітку ґрунту та підвищення врожайності. Основні завдання включають:

 1. Виявлення ущільнення шарів ґрунту, які можуть перешкоджати зростанню кореневої системи рослин та знижувати врожайність.
 2. Моніторинг змін ґрунту — з їх допомогою можна відстежувати зміни щільності ґрунту після обробки, добрива та інших агротехнічних заходів.
 3.  Знання щільності ґрунту допомагає у розробці ефективних систем зрошення, запобігаючи перезволоженню або недозволоженню ґрунту.
 4. Оцінка щільності ґрунту дозволяє вибрати оптимальні культури та методи їх вирощування, що підвищує ефективність сільськогосподарського виробництва.

Будівництвопенетрометри у будівництві

Застосування пенетрометрів у будівництві важливе для забезпечення безпеки та стійкості споруд. Основні завдання включають:

 1. Оцінка несучої здатності ґрунту, що необхідно для проектування фундаментів будівель та споруд.
 2. У процесі будівництва доріг, аеродромів та інших інфраструктурних об'єктів пенетрометри допомагають контролювати якість ущільнення ґрунту.
 3. Аналіз стійкості схилів та укосів для оцінки стійкості ґрунтових конструкцій, запобігання обваленням та зсувам.
 4. Перевірка ґрунтових подушок, використовуваних у будівництві доріг та залізничних колій.
 5. Благоустрій спортмайданчиків, полів для гольфу, а також догляд за ними.

Геологія

Застосування пенетрометрів у геології дозволяє вивчати властивості ґрунтів та ґрунтів у природних умовах. Основні завдання включають:

 1. Вивчення механічних властивостей ґрунтів, що є важливим для різних геотехнічних проектів.
 2. Оцінка стійкість ґрунтових масивів, що необхідно для передбачення та запобігання зсувам та обваленням.
 3. Отримання даних про щільність ґрунтів на різних глибинах, що важливо для екологічних та гідрогеологічних досліджень.
 4. Визначення придатності ґрунтів для розробки родовищ корисних копалин.

Пенетрометри є важливим інструментом у сільському господарстві, будівництві та геології. Вони допомагають отримувати точні дані про щільність та міцність ґрунтів, що сприяє оптимізації агротехнічних заходів, забезпеченню безпеки будівельних об'єктів та проведенню геотехнічних досліджень.