Визначення азоту в ґрунті та рослинах

Азот — це один із важливих хімічних елементів для здорового росту та розвитку рослин. Визначення азоту в ґрунті та рослинах важливе для управління живленням рослин, оптимізації врожайності та збереження екологічного балансу.

Визначення азоту в рослинах дозволяє:

 • Оптимізувати використання азотних добрив.
 • Підвищити врожайність та якість сільськогосподарських культур.
 • Зменшити негативний вплив на навколишнє середовище за рахунок уникнення надлишкового внесення добрив.
 • Зрозуміти азотний баланс в агроекосистемах та запобігти деградації ґрунту.

Регулярний аналіз вмісту азоту у ґрунті та рослинах необхідний для ефективного управління агротехнологіями. Використання різних методів аналізу дозволяє отримати точні дані та прийняти обґрунтовані рішення для підвищення продуктивності сільського господарства та збереження екологічного балансу.

Ознаки дефіциту азотуОзнаки дефіциту азоту

Хлороз (пожовтіння) листя

Зовнішній вигляд листя, особливо старе, блідо-зелений або жовтий. Це відбувається через нестачу хлорофілу, який утворюється за браку азоту.

Уповільнене зростання

Рослини ростуть повільно і слабо розвиваються, утворюючи менше нових пагонів. Нестача азоту обмежує синтез білків та ДНК, що уповільнює ріст клітин.

Дрібне листя

Листя стає дрібним і тонким, що вказує на нестачу поживних речовин, необхідних для нормального росту.

Червоний або пурпуровий відтінок листя

Листя і стебла можуть набувати червоного або пурпурового відтінку через накопичення антоціанів, що відбувається внаслідок стресу, викликаного дефіцитом азоту.

Зниження врожайності

Рослини дають менше квітів, плодів та насіння, оскільки недолік азоту призводить до зниження фотосинтетичної активності та загального зростання рослини.

Ознаки надлишку азоту

Надмірне вегетативне зростання

Рослини мають дуже велику кількість зеленої маси, високі та густі стебла. Це відбувається тому, що надлишок азоту стимулює активне зростання листя та стебел.

Затримка цвітіння та плодоношення

Рослини можуть довго не зацвітати або давати мало плодів, тому що надлишок азоту спрямовує енергію на вегетативне зростання на шкоду репродуктивним органам.

М'які та водянисті тканини

Листя і стебла можуть бути ніжними, легко пошкоджуватися і ставати водянистими. Швидке зростання призводить до утворення менш міцних тканин.

Збільшення сприйнятливості до хвороб та шкідників

Рослини з надлишком азоту можуть бути більш схильні до хвороб і нападів комах, так як зміни у фізіології рослини роблять його менш стійким до патогенів і шкідників.

Зниження якості плодів

Плоди можуть бути водянистими і мати низький цукристий та вітамінний склад. Надлишок азоту впливає на баланс інших поживних речовин та метаболічні процеси у рослині.

Оптимальний рівень азоту є ключем до здорового зростання та розвитку рослин. Недолік чи надлишок цього елемента можуть призвести до різних фізіологічних порушень та зниження врожайності.

Контроль азоту в ґрунті та рослинах має важливе значення для садівництва та сільського господарства. Нітроген є ключовим елементом, що впливає на здоровий розвиток рослин. Адекватний вміст сприяє вегетативному зростанню, збільшенню врожайності та якості продукції.

Регулярний моніторинг та коригування рівня азоту дозволяють оптимізувати застосування добрив, підвищуючи ефективність та стійкість рослин. Сільське господарство залежить від якісного аналізу ґрунту та оптимізованих рішень для підвищення врожаю.

Методи визначення рівня азотуМетоди визначення рівня азоту

Визначення рівня азоту в рослинах можна виконати двома способами: візуальним методом (огляд рослин) та лабораторним аналізом (хімічні та інструментальні методи). Розберемо докладно як визначити рівень азоту.

Візуальний — огляд рослин

Цей метод заснований на спостереженні зовнішніх ознак дефіциту чи надлишку азоту у рослинах. Ознаки можуть включати зміни кольору листя, сповільнене зростання, зміни розміру листя та інші видимі симптоми.

 • Процедура: Огляд рослин на наявність характерних ознак дефіциту або надлишку азоту, таких як хлороз, червонуватий відтінок листя, надмірне зростання зеленої маси.
 • Переваги: ​​Швидкість та відсутність необхідності у спеціальному обладнанні.
 • Недоліки: Низька точність та суб'єктивність оцінки, можливість переплутати ознаки дефіциту чи надлишку азоту з ознаками інших проблем (наприклад, нестача інших елементів, хвороби).

Лабораторный аналіз

Лабораторний метод є ефективнішим і точним, оскільки використовуються прилади визначення азоту.

Спектрофотометричний метод

 • Принцип: Спектрофотометр визначає вміст нітратів у ґрунті шляхом вимірювання інтенсивності поглинання світла розчином, отриманим після екстракції ґрунту.
 • Переваги: ​​Висока чутливість та точність.
 • Недоліки: Вимагає підготовки проб та використання специфічного обладнання.

Метод К'єльдаля

 • Принцип: Розкладання органічних речовин за допомогою системи розкладання К'єльдаля в пробі грунту з концентрованою сірчаною кислотою в присутності каталізатора. Амонійний азот, що утворився, визначається шляхом титрування.
 • Переваги: ​​Висока точність та універсальність для різних типів ґрунту.
 • Недоліки: Трудомісткість та тривалість процесу, використання агресивних хімікатів.

Іонометричний метод

 • Принцип: Використання нітратометрів з іон-селективними електродами для вимірювання концентрації нітрат-іонів (NO3-) у ґрунтовому розчині.
 • Переваги: ​​Швидкість та простота вимірювань.
 • Недоліки: Обмежена точність та необхідність калібрування електродів.

Лабораторний аналіз з використанням датчиків азоту дозволяє швидко і точно визначити концентрацію нітратів та амонію. Процедура включає відбір та підготовку проб ґрунту, вимірювання за допомогою іон-селективних електродів або оптичних сенсорів, калібрування датчиків та аналіз даних. Переваги методу включають швидкість, точність та можливість польових вимірювань. Ці дані допомагають оптимізувати використання добрив, покращуючи зростання та врожайність сільськогосподарських культур.

Інтерпретація результатів

Інтерпретація результатів аналізу рівня азоту в ґрунті та рослинах має важливе значення для оптимального росту та розвитку рослин. Оптимальні рівні азоту можуть відрізнятися залежно від типу ґрунту, видів рослин та їх фази розвитку. Бажаний діапазон концентрації азоту складає 10-50 мг/кг.

Тип почви Азот, т/га              
Дерново-підзолиста 1,5-6,0              
Лісостепова 6,0-10,5              
Вилужений чорнозем 9,0-13,5              
Звичайний чорнозем 7,5-13,5              
Потужний чорнозем  12,0-15,0              
Каштанова 4,5-7,5               
Сероземи  3,0-6,0              
Червоноземи 6,0-9,0              

Загальні рекомендації щодо оптимальних рівнів азоту в ґрунті для різних типів рослин:

Культура Рівень азоту
Капустяні рослини (капуста, броколі, цвітна капуста) 100-150 кг/га
Помідори, перець 150-200 кг/га
Картопля 100-150 кг/га
Пшениця, ячмінь 80-120 кг/га
Кукурудза 150-200 кг/га
Яблуні, груші 80-120 кг/га
Виноград 120-150 кг/га
Полуниця, малина 100-150 кг/га

Коригування рівня азоту проводиться відповідно до результатів аналізу і може включати:

 1. Додаткове внесення добрив. При дефіциті азоту можна використовувати азотні добрива (наприклад, аміачна селітра) підвищення його вмісту у грунті.
 2. Регулює дозу добрив. При надлишку азоту необхідно знизити дозу азотних добрив або використовувати більш стійкі форми азоту, щоб уникнути негативних наслідків, таких як перевитрата енергії на вегетативне зростання на шкоду цвітінню та плодоношенню, а також збільшення вразливості рослин до хвороб та шкідників.
 3. Дотримання фаз зростання культур. У першій половині вегетації віддавайте перевагу нитратним формам добрив, а в другій половині вегетації - амонійним.

Консультація з агрономом або фахівцем рекомендується для визначення оптимальних доз та методів корекції рівня азоту у конкретних умовах та для конкретних культур.

Рекомендації щодо внесення азотних добрив

Рекомендації щодо внесення азотних добрив можуть бути сформульовані таким чином:Рекомендації щодо внесення азотних добрив

 1. Аналіз ґрунту та рослин: проведіть діагностику для визначення поточного рівня азоту та потреб культур у ньому.
 2. Вибір форми азоту: залежно від типу ґрунту, видів культур та пори року можна вибирати різні форми азотних добрив, такі як аміачні, нітратні, карбамідні добрива та інші.
 3. Визначення дози: розрахуйте оптимальну дозу азотних добрив відповідно до потреб конкретної культури, її фази розвитку, а також з урахуванням попередніх добрив та стану ґрунту.
 4. Час внесення: оптимальний час для добрив може залежати від конкретних умов та культур, але в цілому найкращий час – це до сівби або на початкових стадіях росту рослин.
 5. Метод внесення: використовуйте відповідний метод внесення добрив у ґрунт, такий як поверхневий розподіл, внесення у ґрунт під плуг або під посівний апарат, залежно від вимог культури та типу ґрунту.
 6. Облік дощів та зрошення: після внесення добрив переконайтеся, що вони були рівномірно розподілені та промиті у ґрунт дощами або зрошенням, щоб уникнути їх змивання та втрат.
 7. Застосування відповідно до агротехнічних вимог: враховуйте сільськогосподарські норми конкретної культури при внесенні азотних добрив, наприклад, поділяйте на кілька етапів або доз.

Важливо пам'ятати, що правильне внесення азотних добрив сприяє покращенню родючості ґрунту, зростанню та розвитку рослин, а також підвищенню врожайності та якості продукції.